16 Oktober 2020  Ziekenhuizen in onze regio schalen reguliere zorg af

Mediaterplaatse archief foto 2016 lumc app 03042020 Image00002Leiden - ziekenhuizen in onze regio schalen reguliere zorg af

Leiden - Ziekenhuizen in regio West schalen 40% reguliere zorg af. De hoeveelheid opnames van besmette COVID-patiënten binnen regio Weststijgtnog steeds. In de ziekenhuizen is sprake van een zorgelijke situatie. Om de opname van COVID-patiëntende komende tijd mogelijk te houden,zijn de ziekenhuizen in Regio West genoodzaakt om de reguliere zorg in ieder geval met 40% af te schalen. Ook wordt er dringend beroepgedaan op ziekenhuizen in andere regio’s waar nog wel voldoende capaciteitbeschikbaar is, omde zorg voor COVID-patiënten over te nemen.Martin Schalij, voorzitter van de ROAZ West: “De druk op de zorg raakt iedereen. Het is heel akelig dat mensen niet geopereerd kunnen worden en dat sommige patiënten nu al in ziekenhuizen aan de andere kant van het land moeten worden opgenomen. Het is tijd dat we ons als samenleving sterk maken voor de zorg en besmettingen voorkomen. In de eerste golf hebben we geleerd dat we corona samen er onder kunnen krijgen”.

Patiënten informeren

Het afschalen van 40% van de reguliere zorg heeft grote gevolgen voor de niet-Covid patiënten: het gaat dan om geplande zorg die (tijdelijk) uitgesteld kan worden. Dat blijft een nare boodschap voor de betreffende patiënt, die misschien al lang wacht op deze ingreep, zoals een knie-of oogoperatie. Maar dit voorkomt wel dat acute zorg en zorg als transplantaties of ingrepen bij kankerpatiënten moeten worden stilgelegd als het aantal Covid-patiënten blijft toenemen. In juniis landelijkmet elkaar afgesproken dat we de geplande zorg zo lang als mogelijk door laten gaan. Dat kan alleen als we overal in Nederland gelijkmatig deze zorg afschalen. Patiënten van wie de zorg wordt uitgesteld,horen dit zo spoedig mogelijk van hun eigen ziekenhuis.Bij het afschalen van zorg wordt natuurlijk rekening gehouden met de urgentie van de zorg, zodat absoluut noodzakelijke zorg altijd doorgang kan vinden.

Landelijke spreiding

Het landelijke coördinatiecentrum patiënten spreiding (LCPS) berekent dagelijks wat de prognose is van het aantal COVID-patiënten op de intensive care en in de klinieken voor de regio’s. Helaas zien wij in regio West dat de werkelijke cijfers hoger zijn; er zijn meer besmettingen meer COVID-patiënten die moeten worden opgenomen en daardoor ook meer (IC-)opnames dan is voorspeld. Veel van het zorgpersoneel wordt nu voor de zorg van COVID patiënten ingezet. Voor de reguliere zorg zijn er daardoor minder bedden beschikbaar en ziekenhuizen in regio West zijn genoodzaakt om 40% van die reguliere zorg af te afschalen. Om te voorkomen dat de reguliere zorg nog verder moet wordenafgeschaald,wordenzoveel mogelijk COVID-patiënten ter overplaatsing aangeboden aan andere regio’s. Landelijke spreiding van de COVID-zorg is daarvooressentieel. Ook willen de ziekenhuizen benadrukken dat zij voorkeur hebben om patiëntenin eigen regio of zo nodig elders in het land op te vangen. Overplaatsingen naar Duitslandmoetzo lang als mogelijk voorkomen worden.

In het LUMC

De opschaling van de COVID-zorg is ook voor heel het LUMC voelbaar. We moeten hierdoor planbare, reguliere zorg afschalen. Dit is zorg die ook uitgesteld kan worden. Het uitstellen van deze zorg blijft een nare boodschap voor onze patiënten, die misschien al langer lang wachten op een ingreep. Maar dit betekent wel dat we acute zorg en zorg als transplantaties of oncologische programma’s door kunnen laten gaan. In tegenstelling tot de situatie in maart hebben we met elkaar afgesproken dat we die zorg zo lang als mogelijk doorgang geven. Dat kan alleen als we overal in Nederland gelijkmatig de reguliere, planbare zorg afschalen.

Mediaterplaatse archief foto 2016 lumc app 03042020 Image00002

 

adsense

      DISCLAIMER                                                                  Copyright © 2019-2022. Media ter plaatse. All Rights Reserved.                       Privacy Policy