06 April 2020  Hoe gaat de ambulancedienst om met een corona verdenking

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00001Hoe gaat de ambulancedienst om met een corona verdenking

Hoe gaat de ambulancedienst om met een corona verdenking

Op basis van de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld is bepaald hoe om te gaan met een verdenking van een Corona besmetting. De basis voor onze werkwijze, is wat voor verschijnselen de patiënt heeft kenbaar gemaakt bij de meldkamer ambulancezorg en/ of wat men ter plaatse bij navraag op enige afstand constateert (koorts, keelpijn, hoesten en/of niezen). Of er sprake is van deze besmetting kunnen wij niet vaststellen. Daarvoor is een test van GGD of ziekenhuis nodig. Het feit dat een pak wordt gedragen zegt dus nog helemaal niets.

Het maakt overigens niet uit of we binnen of buiten opereren. Het optreden in de cirkel van 1,5 meter bij de (Corona verdachte) patiënt is relevant voor het treffen van voorzorgmaatregelen.Op het moment dat er verschijnselen zijn die zouden kunnen duiden op Corona besmetting neemt de verpleegkundige voorzorgsmaatregelen. Die moet immers binnen de cirkel van 1,5 meter kunnen werken. Veel kan de ambulanceverpleegkundige zelfstandig doen, terwijl de ambulancechauffeur op ruime afstand blijft. Alleen als die nodig is bij de patiënt, dan zal de chauffeur ook een pak aantrekken. De pakken zijn bedoeld om te voorkomen dat we na elke inzet een schoon uniform aan moeten trekken. De besmetting van de verpleegkundige voorkomen, doen we door middel van handschoenen, een bril en mondmasker. Mocht de patiënt hoesten of niezen, dan kan het zo zijn dat de verpleegkundige hem/ haar ook een masker geeft, ter voorkoming van verspreiding van het virus.

De burgerhulpverlener of EHBO er kan ook nog gewoon iemand met een hartstilstand reanimeren zie onder nog drie reanimatierichtlijnen: (uit voorzorg wordt dan alleen gemasseerd en niet beademd door de burger in kwestie). Een pak, bril of mondmasker is niet nodig zolang er niet beademd wordt. Dat heeft te maken met het feit dat het virus zich hecht aan druppeltjes ademvocht en daarmee de besmetting overgeeft. De druppeltjes ontstaan niet als er geen lucht ingeblazen wordt. Zodra de ambulance er is wordt de reanimatie volledig overgenomen. Dan treedt men op in beschermende kleding met masker en bril. De ademhaling wordt dan overgenomen. De burger gaat dan uiteraard op afstand, vanwege het risico op besmetting.De burger die gestart is met de reanimatie krijgt trouwens na afloop het advies de handen goed te wassen, thuis gelijk te douchen/ haren te wassen en zijn kleding in de was te doen. Daarmee wordt het risico van besmetting tot het minimum teruggebracht.  

Voor de volledigheid nog drie aanvullingen rond de reanimatierichtlijnen:

  1. Uiteraard is het wel de bedoeling om zo snel mogelijk een AED aan te sluiten en te activeren.
  2. Binnen een gezin wordt beademen als men dat wil wel ondersteund. (de kans is groot dat men toch al besmet is)
  3. Bij kinderen is het wel toegestaan te beademen. Risico van besmetting is daar naar men zegt kleiner.

Hier de richtlijnen voor reanimaties van de hartstichtin:  richtlijnen voor reanimaties ivm het Coronavirus

 

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00001

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00004

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00003

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00005

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00112

Mediaterplaatse 06042020 protacol ambu rav 06042020 Image00111

 

adsense

      DISCLAIMER                                                                  Copyright © 2019. Media ter plaatse. All Rights Reserved.                       Privacy Policy